Skip to content

Fare for bevisforspillelse

August 15, 2006

Endelig, etter alt for mange tapte menneskeliv, altfor mye lidelse og altfor mange grusomme krigshandlinger er sivilbefolkninga i Libanon beskytta av en skjør våpenhvile. Forhåpentligvis kan en internasjonal styrke være på plass om ikke altfor lenge for å hindre nye grusomheter. Samtidig snakkes det om behovet for å etterforske eventuelle krigsforbrytelser som allerede er begått, som Israels bombing av ambulanser og FN-personell, for ikke å snakke om den meningsløse bombinga av den libanesiske landsbyen Qana.

Mange, spesielt de som ikke ønsker en grundig gjennomgang av hva som egentlig lå bak disse grusomme overgrepene, vil nok hevde at det vil være umulig å finne årsakene til at ambulansepersonell, FN-observatører og sivile blei bombemål for det Israelske flyvåpenet. Den norske forsvarseksperten John Berg påpeker i en kronikk i Dagbladet at det i dagens Israel foreligger elektronisk dokumentasjon på praktisk talt hvert eneste bombenedslag, med data om hvordan målet ble klassifisert med hensyn til Hizbollahs eventuelle tilstedeværelse, sivile i umiddelbar nærhet, og valg av våpentype, faktisk bombenedslag og virkning.

Berg skriver videre om hvordan en internasjonal rettsinstans som utnytter teknologiutviklingen om en del år vil kunne motta rop om hjelp på mobiltelefon eller pc fra en bortgjemt landsby, søke opp hvilken avdeling som befinner seg der og gå inn på geværene til soldatene og avsløre eventuelle ugjerninger.

De teknologiske mulighetene er mange. Spørsmålet er bare om land som USA og Israel vil være villige til å ratifisere avtaler som utnytter den digitale revolusjonen til å håndheve en slik fremtidens internasjonale rettsorden. Berg skriver at arbeidet med nettverkskrigens rettsregler kan begynne i NATO, og at Norge bør være en pådriver for å “plante en visjon om en fremtidens krigens rett som utnytter informasjonsalderens enorme muligheter.”

“For Norges del bør det fra nå av være en forutsetning at vi bare opererer internasjonalt sammen med nasjoner som tenker som oss og arbeider sammen med oss med fremtidens rettsregler”, konkluderer Berg. Sjelden har jeg vært så enig med en forsvarsekspert.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: