Skip to content

Musikkbransjen som politi?

May 30, 2006

Tidligere førstestatsadvokat og leder for Økokrims datakrimavdeling, Inger Marie Sunde, vil gi musikkbransjen fullmakt til å jakte på folk som deler ulovlig musikk på internett.

Ifølge loven om elektronisk kommunikasjon er det i dag kun politiet som har tilgang til nettbrukernes identitet. Men i følge Aftenposten mener Sunde musikkbransjen også bør få innsyn i adresselister, telefonnumre og navn på nettbrukere.

At den tidligere førstestatsadvokaten er en sterk tilhenger av drakoniske tiltak mot fildelere og ikke setter retssikkerhet og personvern særlig høyt burde ikke komme som noen overraskelse på noen som er opptatt av teknologi og/eller juss, men at hun fortsatt tør å stå fram med sin monopolkapitalistiske blanding av totalitære og markedsliberalistiske holdninger, er noe overraskende. Sunde var i sin tid aktor i den patetiske rettsaken mot Jon Lech Johansen, og at en så høyt utdanna person ikke lærte noen ting av et så knusende nederlag må kunne sies å være intet mindre enn forbløffende.

Tvilsomt forslag

Selv om musikkbransjen selvsagt er positivt innstilt til forslaget, blir det slakta av de fleste andre. Datatilsynets juridiske lovgiver Guro Slettemark mener en slik lovendring vil være i strid med personvernet, og internettekspert Gisle Hannemyr ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo sier til NTB at:

– Det vil bære galt av sted dersom man overfører politimyndighet til private aktører som musikkbransjen. Det bør være en høy terskel for hvem som skal ha tilgang til private data.

For alle med det minste snev av kunnskap om moderne popmusikk, bør det være innlysende at en terskel ikke akkurat trenger å være særlig høy for å utelukke musikkbransjen. Vil du legge din rettssikkerhet i hendene på folk som står bak masseødeleggelsesvåpen som Schnappi, Rosa Helikopter og E-ore?

Les mer om det hårreisende forslaget i jurist Walter Martin Tveters blogg.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: