Skip to content

Fjellfaste sauar til topps etter bom, bom, bom frå rikskringkastaren

January 17, 2017
sheep-1076405_1280-1

Sauane på biletet har ingen ting med den aktuelle saka å gjere. Eg håpar ikkje dei er fjellfaste. Eller må skytast. Illustrasjonsfoto: Anke Sundermeier

Det er ikkje ofte eg nyttar nynorsk her på bruket. Men i dag har eg eit særskild høve til å byte målform. For første gong i teitskapshistoria har ei nynorsk overskrift vunne medie-Norges teitaste kåring. Read more…

Bom, bom, bom for deskjournalister som tenker utafor boks(ering)en

January 5, 2017

overskriftswordle20162

Men teitheten fikk stå.

Read more…

Teithetens triumf?

December 4, 2016

teitklode

“There is a curse. They say: May you live in interesting times.” – Terry Pratchett, Interesting Times

Read more…

Unna i bakken!

August 9, 2016

2016-08-09_02-25-15

Et slags essay. Om mennesket, naturen og viktigheten av å skrense i grusen.

Read more…

10 years on WordPress!

May 11, 2016
tags:

10yearsAccording to WordPress, yesterday marked my tenth anniversary on this blog platform.

Read more…